Specialisaties

algemene fysiotherapie

Generalist

Pas na 10-tallen jaren ervaring in de fysiotherapie kun je spreken “van alle markten thuis” te zijn. De algemene fysiotherapeut, die zich generalist noemt, kan 90% van alle voorkomende indicaties fysiotherapie behandelen. Waardevolle fysiotherapie zit hem niet altijd in specialisme. Maar meer in ruime ervaring met diverse patiënten van jong tot oud, waarbij persoonlijke betrokkenheid en motiverend vermogen essentieel is.

FysiGym

FysiGym

Mijn opleiding tot gymnastiekleraar aan de ALO gaf mij enorm veel sportervaring en kennis van allerlei sportbewegingen en sporttechnieken. De cursus Medisch Trainings Therapeut in Groningen sloot precies aan bij mijn behandelaanpak van een blessure, in het traject van revalideren naar zelfstandig sporten. Dit doen we in het sportcentrum MaxiGym.

Golffysiotherapie

Golffysiotherapie

Door minutieuze kennis van de golf-swing, kan ik deze vertalen naar een bewegingsafloop met daarin zich onderscheidende segmenten. Hierin herkent de golffysio de sterke en zwakke momenten van de golfspeler en de mogelijke problemen. Door deze momenten te testen kan ik een specifieke behandeling of training opstellen om de swing te verbeteren.

Massagetherapie

Massagetherapie

Massagetherapie is nog wel eens een ondergewaardeerde aanpak binnen de huidige fysiotherapie. Ik heb me de laatste jaren vooral toegelegd op de verschillende methoden, die juist erg waardevol blijken te zijn in een behandeling fysiotherapie. Ik noem hier de klassieke massage, dwarse fricties, segmentale bindweefselmassage, spierfascie technieken (Rolfing), lymfedrainage en triggerpoint massage. Met ervaring en een juiste interpretatie van uw klachtenbeeld kunnen deze technieken zeer effectief zijn.

Testen en meten

Testen, meten en verslaglegging

In de huidige fysiotherapie hebben we te maken met “regelgekte”, zoals het steeds weer moeten invullen van vragenlijsten, en het herhaaldelijk doen van testen en metingen, Dit geeft een hoge administratieve druk. Leuk voor wetenschappelijk onderzoek, praktisch echter tijdrovend. Daarom doen we in onze praktijk alleen zinvolle tests en metingen, die we vastleggen in het patiëntendossier.