Lid KNGF

De praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie . Het KNGF behartigt de belangen van ruim 23.000 aangesloten fysiotherapeuten op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied en staat borg voor kwaliteit.

Ook is de praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en bij de goedgekeurde Geschillencommissie Fysiotherapie van dezelfde organisatie. Ik verwijs hierbij naar www.KNGF.NL/vakgebied/kwaliteit/klachtenregeling.html

De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd en eventueel op te vragen bij mij.


De Algemeen Fysiotherapeut

De algemeen fysiotherapeut behandelt individuele patiënten, vaak na een verwijzing van een arts. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massagetherapie, of het gebruik van apparatuur, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Doelen kunnen zijn het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal de fysiotherapeut ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten. Vanaf 1 januari 2006 kunnen patiënten zich met klachten aan hun bewegingsapparaat rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden, zonder eerst een verwijsbriefje bij de huisarts te halen. Als het nodig is kan de fysiotherapeut patiënten terugverwijzen naar de huisarts of doorverwijzen (via huisarts) naar een specialist.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn praktijk. We noemen dit ook wel evidence based practice.


Kwaliteit en Register

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. De Registerfysiotherapeut is lid van het KNGF én ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Inschrijving in het kwaliteitsregister is alleen mogelijk voor een fysiotherapeut wanneer er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze zijn onder andere:

  • Ingeschreven zijn in het BIG register
  • Werkzaam zijn als fysiotherapeut
  • Overleg hebben met collega’s
  • Voldoende nascholing volgen
Geert-Jan van Rooij staat in het Kwaliteitsregister.

Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen en zich fysiotherapeut noemen.


Uiteraard is de Praktijk voor Fysiotherapie van Rooij geregistreerd en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27351755.